Dong Da Men Night Market Management Committee

  • FoodWi-Fi
  • No.572, Chongqing Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan (R.O.C.)
  • 0937168555
  • 0830~1730