Yuan Ming Cake Shop

  • ShoppingToiletWi-Fi
  • No.112, Zhongshan Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)
  • 0952-170115