Chin-Yi-Hsuan Herb Garden Restaurant

  • FoodToiletWi-Fi
  • No.90-9, Xinkai, Liugui Dist., Kaohsiung City 844, Taiwan (R.O.C.)
  • 07-6791699